BIỆT THỰ A

Các thông số của mẫu biệt thự A sẽ được công bố trong thời gian tới.

Biệt thự loại A Sun Premier Village Kem Beach Resort